banner banner

За Транспорта

Решението за видеонаблюдение в транспортни средства на Dahua се използва в широка гама приложения за градска и извънградска среда – в автобуси, камиони, линейки, полицейски автомобили, училищен транспорт, фирмени автомобили и други.

Решението за сигурност в превозни средства осигурява по безопасно транспортиране, намалява разходите от вандализъм и други вреди. Непрекъснатото наблюдение на превозното средство спомага за по-бърза и точна реакция при инцидент.