banner banner

Интегрирана система изградена в читалище в гр. Мадан20-03-2019

Интегрирана система изградена в читалище в гр. Мадан

Читалище "Иван Вазов" - градски дом на културата в град Мадан вече е оборудвано с интегрирана система за пожароизвестяване и аварийно оповестяване.

Мадан е планински град в сърцето на Родопите с население около 6 500 души.

Интегрираната система се състои от система за пожароизвестяване с марка УниПОС и аварийно оповестителна система с марката RCF.

Пожароизвестителната система е изградена от 4-контурна интерактивна адресируема централа 7002 с общо 55 датчика - оптично-димен 7130, топлинен 7110, ръчен 7150. Системата е с автономно захранване и използва за сигнализация общо 3 сирени, една външна тип SF 112F и две вътрешни 7204.

Аварийно оповестителната система с марка RCF е изградена с централен процесор за управление MX 3250/2 с два контура и крайни терминали EOL 3-9.

За по-големи обекти, отдел „Проекти“ ще се погрижи да подаде решения, с които да се изпълнят индивидуалните очаквания за всеки един обект.

Свържете се с нас на office@systeh.bg

или на телефон 0897 807 600,

както и във всеки един офис в страната - София, Варна, Пловдив, Бургас.

Брошури

Галерия