banner banner

КПП и митници оборудвани с IP решение за видеонаблюдение от TVT04-09-2014

КПП и митници оборудвани с IP решение за видеонаблюдение от TVT

Контролно пропусквателен пункт Капитан Андреево и граничната линия между България и Турция е важна Европейска граница и тя вече се наблюдава с IP базирано решение от TVT Digital.

Този КПП е ключова и натоварена точка за влизане на територията на ЕС от сухоземни транспортни превозни средства. Високото ниво на сигурност и контрола е изключително строг и завишен, следвайки стриктно изискванията на ЕС.

Отговорността на проекта изисква високо-качествена техника на всички конторолни точки, халета, работни помещения и други сгради на територията на КПП Капитан Андреево.

Проектът за видеонаблюдение е изграден изцяло с техника на TVT Digital и е част от Национален проект на България за сигурност по границите. Решението е изцяло IP базирано, като за целта са използвани 1.3MPix куполни камери TD9511- D/PE/IR1 и булет камери TD9411-D/PE/IR1, 2MPix високоскоростни моторизирани камери TD-9620 PTZ, видео записващи устройства NVR TD2816NE-L и софтуер за мониторинг NVMS1000.

Проектантът на решението от компанията, изградила системата, споделя: „С радост можем да кажем, че мрежовите устройства на TVT – камери и видеорекордери притежават всички изисквани от ЕС сертификати и успешно преминаха изискванията за качество. Контролните власти на КПП са впечетлени от качеството на изображението и функциите. Решението е високо технологично, с възможност за разширение и подобряване. Също така, климатът на Балканите е в широки граници- знаете лятото температурите достигат до над 400С, а зимата под -150С, но с температурния диапазон предоставен от техниката на TVT сме сигурни, че системата ще работи безотказно.”

Галерия