banner banner

Обновена система за сигурност Dahua в Бизнес парк София02-01-2018

Обновена система за сигурност Dahua в Бизнес парк София

На територията на Бизнес парк София са монтирани над 150 камери за видеонаблюдение, през различните фази на строителство на сградите. С оглед нормалната работа на охранителната фирма и адекватно видеонаблюдение през 2017 e било необходимо, да се подменят най-старите камери и да се добавят още нови. Наложителните камери за подмяна са били около 60 броя, намиращи се в парковото пространство, партерните етажи, автомобилни/пешеходни входове на БПС и паркинг сграда. Камерите вече са подменени с модели IP камери Dahua 2 и 4 MPixel. Също така, в паркинг сградата тече поетапна смяна на оборудването и добавяне на ново такова. Преди модернизирането на паркинг сградата е имало общо около 20 броя камери. Проектът е за над 60 броя камери и записващи устройства за тях.

Брошури

Галерия