banner banner

Пожароизвестителни системи Mavili за сигурност в училища17-09-2014

Пожароизвестителни системи Mavili за сигурност в училища

МГ „Христо Смирненски”, гр. Перник се довери на утвърдения производител на пожароизвестителна техника Mavili.  Системата е изградена с аналогово адресируем контролен панел ML-1231 и оптично-димен пожароизвестител MG-9100 с микропроцесорно управление.

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Радомир е инсталирана система с конвенционален панел  4-зонов ML-22104 и оптично-димен пожароизвестител MG-2100 и термо-диференциален MG-2300.

Всички системи са предадени, съгласно изискванията на стандарта, сертификати и ръководства.

Брошури

Галерия